CuprinsCaută

Ordine și decorații

Casa Regală a României are două ordine dinastice (de familie) și patru decorații: Ordinul Carol I (1906), Ordinul Coroana României (1881), Decorația regală Nihil Sine Deo (2009), Crucea Casei Regale a României (2008), Medalia Custodele Coroanei române (2011) și Medalia Regală pentru Loialitate (2008).

Ordinele și decorațiile regale au avut, din 1866 încoace, următorii suverani:

10 mai 1866 – 27 septembrie 1914, Domnitorul, apoi Regele Carol I

27 septembrie 1914 - 20 iulie 1927, Regele Ferdinand I

20 iulie 1927 - 8 iunie 1930, Regele Mihai I

8 iunie 1930 - 6 septembrie 1940, Regele Carol al II-lea

6 septembrie 1940 - 5 decembrie 2017*, Regele Mihai I  

De la 5 decembrie 2017, Margareta, Custodele Coroanei.

 

*În perioada 30 decembrie 1947 - 5 ianuarie 2005, ordinele și decorațiile regale au fost suprimate de regimul comunist. Cele două ordine dinastice au fost, înainte de 1947, ordine naționale.

 

Începând din anul 2008, la Palatul Elisabeta funcționează o Cancelarie a Ordinelor și decorațiilor regale, având drept cancelar pe dl Ioan-Luca Vlad și ofițer pe dna Sandra Gătejeanu-Gheorghe. Prima ceremonie de decorări regale a fost făcută de Regele Mihai I în Sala Regilor de la Palatul Elisabeta, la 10 mai 2008. Cu acea ocazie, suveranul a înmânat Crucea Casei Regale și Medalia de Loialitate unui număr de personalități românești cu merite ieșite din comun.

Cancelaria este sprijinită de un număr de specialişti (istorie, arte, știință, economie, sport, societate civilă, acțiuni sociale, politică), consultaţi de capul Dinastiei, atunci când sunt făcute propuneri pentru decorări.
Propuneri pentru candidați la decorări pot fi făcute de orice cetățean al țării sau din străinătate. Singura restricție este aceea că o persoană nu se poate auto-propune. Propunerile sunt analizate de Cancelarie, apoi sunt prezentate specialiştilor, spre a primi un punct de vedere autorizat. Acest punct de vedere este apoi prezentat capului Dinastiei pentru aprobare.

Ceremoniile de decorări au loc de două ori pe an, la 26 martie (ziua de naștere a Majestății Sale Margareta, în Holul de Onoare al Castelului Peleș) și la 25 octombrie (ziua de naștere a Regelui Mihai I, în Sala Tronului din Palatul Regal).

Propunerile de decorări pot fi respinse, iar ordinele și decorațiile pot fi retrase, dacă se constată incompatibilitatea persoanei cu criteriile de acordare a distincțiilor regale.

 

The Royal House of Romania currently possesses two dynastic (Royal Family) orders and four medals: the Order of Carol I (1906), the Order of the Crown of Romania (1881), Nihil Sine Deo Royal Medal (2009), the Cross of the Royal House of Romania (2008), Custodian of the Romanian Crown Medal (2011) and the Royal Medal for Loyalty (2008).

The sovereigns of the Romanian Royal Orders and Medals

May 10, 1866 - September 27, 1914, Prince Sovereign, then King Carol I
September 27, 1914 - July 20, 1927, King Ferdinand I
July 20, 1927 - June 8, 1930, King Michael I
June 8, 1930 - September 6, 1940, King Carol II
September 6, 1940 - December 5, 2017 *, King Michael I
From December 5, 2017, Her Majesty Margareta, Custodian of the Romanian Crown.

* From December 30, 1947 to January 5, 2005, royal orders and decorations were suppressed by the communist regime. The two dynastic orders were, prior to 1947, national orders.

 

A Chancellery of Royal Orders and Medals was established at Elisabeta Palace on 10 May 2008, with Mr Ioan-Luca Vlad as Chancellor and Mrs. Sandra Gătejeanu-Gheorghe as Officer. The first royal Investiture after 1947 took place that day. King Michael I granted the Royal Cross and the Medal for Loyalty to a number of Romanian personalities in the Kings’ Hall of Elisabeta Palace.

The Chancellery is supported by a number of specialists (history, arts, science, economics, sport, civil society, social projects, politics), consulted by the head of the Dynasty.

Proposals for investiture can be made by any citizen, Romanian or foreigner. The only restriction is that a person cannot propose him or herself. Proposals are reviewed by the Chancellery, then presented to the specialists for an authorized point of view. Then, the proposals are presented to the head of the Dynasty for approval.

Investitures take place twice a year, on the 26th of March (Her Majesty Margareta’s birthday, at Pelesh Castle) and on the 25th of October (His Late Majesty King Michael’s birthday, in the Throne Room of the Royal Palace).

Proposals for decorations may be rejected and orders and medals may be withdrawn in case of incompatibility of the candidate or recipient with the criteria of the investiture.

Ordinul Carol I

Decorația Regala Nihil Sine Deo

Crucea Casei Regale a României

Ordine și decorații regale - Prima pagină

Medalia Custodele Coroanei române

Ordinului Coroana României

×

Căutare