CuprinsCaută

Ordinului Coroana României

Statutul Ordinului Coroana Romaniei
Reinfiintat de Majestatea Sa Regele ca Ordin dinastic (de Familie)
la 30 decembrie 2011

 

Articolul I

Ordinul Coroana României a fost instituit de Regele Carol I prin Decretul Regal nr. 1244 din 10 Mai 1881, cu prilejul proclamării Regatului României, pentru a recompensa serviciile aduse Statului.

Ordinul Coroana României, reînfiinţat de Majestatea Sa Regele Mihai I la 30 decembrie 2011, devine Ordin Dinastic (al Casei Regale). El va recompensa meritele cetăţenilor români şi străini care aduc un aport substanţial la dezvoltarea şi consolidarea României, prin acţiuni publice sau prin excelenţă în profesie, pentru fapte puse în slujba Statului şi a Naţiunii.

Suveranul Casei Regale este Marele Maestru al Ordinului. Şeful Casei Majestăţii Sale este Cancelarul Ordinului. Toate chestiunile care privesc Ordinul sunt îndeplinite de Cancelaria Decoraţiilor Regale, departament al Casei Majestăţii Sale. Cancelaria transmite Marelui Maestru toate propunerile de conferire, le supune aprobării şi execută lucrarea.

Dupa semnarea brevetelor de conferire a Ordinului, primitorul este înştiinţat prin corespondenţă. Afară de cazuri speciale, numirile şi înaintările în Ordin se fac la data de 10 Mai.

Ordinul Coroana României are cinci grade: Cavaler, Ofiţer, Comandor, Mare Ofiţer şi Mare Cruce.

Membrii Ordinului sunt numiţi pe viata. Numărul lor este limitat astfel, pe grade:

Mare Cruce: 50 membri
Mare Ofiţer: 160 membri
Comandor: 300 membri
Ofiţer: 600 membri
Cavaler: 1,200 membri

Cifrele de mai sus cuprind decoraţiile acordate cetăţenilor români şi străini şi decoraţiile acordate de drept.

Regele şi Regina poarta de drept Ordinul Coroana României, în grad de Mare Cruce.

Principesa Moştenitoare, precum şi Principesele şi Principii Casei Regale, în vârstă de peste 18 ani, primesc de drept Marea Cruce a Ordinului.


Articolul II

Ordinul Coroana României are forma unei cruci cu braţe egale, emailate în roşu, având de jur-împrejurul braţelor o dungă de email alb, iar între braţe cifrul Regelui Carol I. În mijlocul crucii se află un medalion roşu cu o dungă de email alb, pe aversul căruia este aplicată Coroana Regală de oţel, deviza „Prin noi înşine” şi data „14 martie 1881”. Medalionul central de pe revers are pe mijloc, pe emailul roşu, data “10 MAI” şi pe cercul din email alb, împrejur, anii “1866-1877-1881”.

Panglica este din moar albastru-închis, cu o dungă de culoarea oţelului pe fiecare margine.

Gradele de Cavaler şi Ofiter au însemnele de 40 mm diametru, iar diferenţa între ele se face prin culoare. Gradul de Cavaler este confecţionat din material alb, iar cel de Ofiţer din material galben. Panglica are 35 mm lăţime şi lungimea părţii aparente de 50 mm. La Ofiţeri, panglica are suprapusă o rozetă cu diametrul de 25 mm, de aceeaşi culoare cu panglica. Culoarea panglicii este albastru-închis, cu câte o dungă lată de 6mm, de culoarea oţelului, pe fiecare margine. Ambele grade se poartă pe partea stângă a pieptului.

Însemnul de Comandor are diametrul de 60 mm şi culoare aurie, prins cu o panglică de mărime suficientă pentru a a fi purtată în jurul gâtului, lată de 45 mm. Gradul de Mare Ofiţer are, pe lângă crucea de Comandor, şi o placă de argint de 85 mm diametru, în formă de stea cu opt raze, în centrul căreia este aplicat medalionul de email rosu cu coroana regală de oţel cu inscripţiile împrejur. Placa se poartă pe partea stângă a pieptului. Panglica Comandorilor şi Marilor Ofiţeri este lată de 45 mm şi are lungimea egală cu periferia gâtului. Cele două dungi de culoarea oţelului, de pe margine, au o lăţime de 8 mm.

Marea Cruce a Ordinului “Coroana României” are însemnul de 70 mm. Însemnul este prins pe o lentă care se poartă de pe umărul drept spre şoldul stâng şi este însoţit de o placă de argint, în formă de stea cu opt raze, în diametru de 90 mm, pe care se aplică crucea Ordinului în mărimea celei de Comandor. Lenta este de 100 mm lăţime (cu cele două dungi de pe margini de 20 mm fiecare) şi de o lungime egală cu periferia bustului. Placa se poartă pe partea stângă a pieptului.

Ecrenul (cutia) care conţine decoraţia este de lemn, îmbrăcat pe dinafară cu piele mată, fără lustru şi fără săpături, de culoare albastru închis, iar pe dinăuntru cu pluş cenuşiu deschis. Pe capacul cutiei, în treimea de sus, este săpat cu auriu cifrul Suveranului Casei Regale a Romaniei, Mare Maestru al Ordinului. In treimea de jos a cutiei este săpat cu auriu textul “Ordinul Coroana Romaniei”, iar dedesubt gradul decoraţiei respective.
Pentru toate gradele, crucea ordinului are aceleaşi caracteristici descrise la gradul de Cavaler, diferenţele între clase constând în culoarea şi mărimea însemnelor.


Articolul III

Un grad mai mare exclude gradul inferior şi prin urmare nu se poartă decat însemnele gradului cel mai recent conferit.

Cavalerii şi Ofiţerii poartă însemnele pe piept, deasupra inimii. Se poate purta decoraţia la frac, smoking şi uniformă. De asemenea, la ocazii speciale ale Casei Regale, se poate purta decoraţia în grad de Cavaler sau Ofiţer la un costum închis la culoare. Doamnele poartă decoratia în grad de Cavaler şi Ofiţer sub umărul stâng, deasupra inimii.

Pentru clerici, însemnul de Comandor se poartă la gât. Gradul de Mare Cruce se poartă pe piept, fără ca panglica să acopere engolpionul.

Însemnele de Comandor şi Mare Ofiţer se pot purta numai la frac, smoking sau la ţinuţă militară de ceremonie, fiind însemne de gală. Gradul de Mare Cruce se poate purta numai la frac sau la ţinuta militară de ceremonie. Placa de Mare Ofiţer şi cea de Mare Cruce se poartă la piept, în partea stângă, sub inimă.

Posesorilor Ordinului “Coroana României” li se cere să poarte decoraţia (în formele precizate în paragraful de mai sus) ori de câte ori se află în prezenţa  Suveranului şi ori de câte ori iau parte la un eveniment cu caracter public în oricare dintre reşedintele regale (Castelul Peleş, Castelul Pelişor, Palatul Elisabeta, Castelul Săvârşin).

 

Articolul IV

Nimeni nu poate fi admis în ordin decât începând cu gradul de Cavaler. Excepţie fac cei care posedă Decoraţia Regală Nihil Sine Deo, care pot primi direct Ordinul Coroana României în grad de Comandor.

De la gradul de Cavaler la cel de Ofiţer trebuie să treacă cel puţin 2 ani. De la gradul de Ofiţer la cel de Comandor, cel puţin 3 ani. De la gradul de Comandor la cel de Mare Ofiţer cel puţin 4 ani. De la gradul de Mare Ofiţer la cel de Mare Cruce cel puţin 5 ani.

Anumite fapte meritorii pot dispensa de condiţiile cerute mai sus, daca Suveranul decide să confere Ordinul ‘motu proprio’.

Ordinul Coroana României este inferior Ordinului Carol I. Ordinea de precădere a tuturor gradelor celor două Ordine şi a celorlalte decoraţii regale este precizată într-un document separat, semnat odată cu actualul statut.


Articolul V

Brevetul, decoraţia şi însemnele ei sunt proprietatea celui decorat şi rămân moştenitorilor lui, potrivit legii civile.

La primirea unui grad superior, însemnele gradului inferior al Ordinului trebuiesc remise Casei Regale, care are proprietate asupra însemnelor.

Pentru membrii Familiilor Regale nu se elibereaza brevete, ci certificate regale desenate de mână, după modelul certificatelor Regelui Ferdinand I, aflate deja în folosinţă la Casa Regală. Brevetele şi certificatele au semnatura originală a Suveranului Casei Regale a României, Marele Maestru al Ordinului.

 

Articolul VI

Suveranul Casei Regale a României, Mare Maestru al Ordinului Coroana României, poate retrage calitatea de membru al Ordinului, brevetul şi însemnele în cazuri excepţional de grave, când calitatea de membru este incompatibilă cu faptele primitorului Ordinului.

Cumpănirea şi în final decizia asupra unei astfel de fapte sunt de competenţa exclusivă a Suveranului Casei Regale, Marele Maestru al Ordinului.


Articolul VII

Acest statut are la bază documentele semnate de Regele Carol I la 10 Mai 1881 şi la 11 octombrie 1906. El pastrează spiritul şi litera documentelor Regelui fondator al Dinastiei, cu anumite modificări cerute de realităţile României de astăzi şi de faptul că decoraţia reînfiinţată nu este un Ordin Naţional al României, ci un Ordin Dinastic (al Casei Regale a României).

Statutul de faţă înlocuieşte toate statutele precedente, semnate din 1881 încoace.

Toţi posesorii Ordinului Coroana României care au primit decoraţia înainte de 1947 continuă să fie membri ai Ordinului, fără a fi incluşi în numărul de membri ai fiecărui grad menţionat în Articolul I.


Ziua Ordinului Coroana României va fi sărbătorită la 14 martie, ziua în care, în anul 1881, a fost proclamat Regatul României.

Motto-ul Ordinului Coroana Romaniei este “Prin noi înşine”.

Mihai R
Castelul Săvârşin, 30 decembrie 2011

 

PERSOANE DECORATE

Ordinul COROANA ROMANIEI

In grad de Mare Cruce

Anul 2011

1.Regele Mihai I al României;

2.Regina Ana a României

3.Majestatea Sa Margareta, Custodele Coroanei

4.ASR Principele Radu al Romaniei

 

Anul 2013

5.ASR Principesa Elena a Romaniei

 

Anul 2014

6. ASR Principesa Maria

7. Președintele Lech Wallesa al Poloniei

 

Anul 2015 

8.Presedintele Vytautas Landsbergis al Lituaniei

9.ASR Principele Lorenz al Belgiei

 

Anul 2016

10. ASR Principesa Muna al-Hussein a Iordaniei

 

Anul 2017

11.ASR Principesa Sofia a României

 

Anul 2018

12 . ES dl Alexander Philips Nixon

 

In grad de Comandor

Anul 2013

1.Sir Gavyn Arthur

2.ES Domnul Alexander Nixon

3.Domnul Ion Tucă

 

Anul 2014

4.Doamna Constanța Iorga

5.Ambasadorul Mihnea Constantinescu

6.Domnul Jonathan Eyal

7.Maestrul Adrian Vasiliu

8.Domnul Andrew Popper

9.Doamna Simina Mezincescu

10.Academicianul Ionel Valentin Vlad

 

Anul 2015

11.Dl Ministru Frédéric Mitterrand

12.Domnul Academician Ionel Haiduc

13.Domnul Guvernator Mugur Isarescu

14.Domnul Academician Gheorghe Duca

15.Domnul Anders Lindberg

16.Domnul Guy Pochelon

17.Domnul Ștefan Hell

 

Anul 2016

18.Sir George Iacobescu

19.Mitropolitul Teofan al Moldovei și Bucovinei

20. Dr. Anneli Ute Gabanyi

21. Doamna Virginia Zeani

 

Anul 2018

22. ÎPS Mitropolitul și Arhiepiscopul Ioan Robu

23. Dl Ioan Luca Vlad

 

Anul 2020

23. Dl. acad. Ioan Aurel Pop

 

In grad de Ofiter

Anul 2013

1. Domnul Daniel Kornstein

2. Domnul Sergiu Tudose

3. Domnul Dionisie Vîtcu

4. Domnul Cristian Dragomir

5. Domnul Ioan Luca Vlad

6. Doamna Sandra Gătejeanu

7. Domnul Nicolae M. Constantinescu

8. Arhiepiscopul Calinic al Argeșului și Muscelului

9. Domnului Prof. Dr. Irinel Popescu

10.Domnului Ioan Paun Otiman

11.Domnului Prof. Rev. Peter Galloway

12. Doamna Silvia Ghelan

13.Domnul Remus Azoiţei

 

Anul 2014

14.Domnul Dinu Antonescu

15.Domnul Florin Georgescu

16.Arhiepiscopul Irineu al Albei

17.IPS Arhiepiscopul Nifon al Targovistei

18.Domnul Clive Alderton

19.Domnul Stelian Tănase

20.Doamna Draga Olteanu Matei

21. Doamna Tamara Buciuceanu-Botez

 

Anul 2015

22.Domnul Nicolae Noica

23.Domnul Alexandru Muraru

24.Domnul Andrei Muraru

25.Domnul Dorin Sarafoleanu

 

Anul 2017

26. Domnul Adrian Podoleanu

27. Domnul Roberto Pirzio Biroli

 

Anul 2018

28. Domnul Teodor Ilincăi

29. Domnul Akkan Suver

30. Domnul Paul Brummell

31. Gelaledin Nezir

32. Tiberiu Soare

33. Alexandra Dăriescu

 

Anul 2019

34. Domnul Traian Sârcă

 

In grad de Cavaler

Anul 2013

1. Principele Wenceslas de Lobkowicz

2. Doamna Danielle Nobs

3. Doamna Doina Uricariu

4.Nicolae Licareț

5. Doamna Liana Greavu

6. Domnul Catalin Popescu

7. Domnul Sebastian Branzas

8. Domnul Andrei Dimitriu

9. Domnul Dinu Zamfirescu

10. Doamna Catherine Sofianou

11. Domnul Andrei Pippidi

12. PS Episcopul Sofronie

13. Domnul Ilie Bolojan

14. Doamna Maria Berza

15. Domnul Augustin Ioan

16. Doamna Sandra Pralong

17. Doamna Lucia Hossu Longin

18. Doamna Margareta Pâslaru

19. Doamna Marina Voica

20.Doamnei Renate Weber

21.Domnului Marian Popescu

22.Doamnei Anca Harasim

23.Domnului Pierre Mirabaud

24.Domnului Primar Dorin Chirtoaca

 

Anul 2014

25.Doamna Iren Arsene

26.Domnul Adrian Cioroianu

27.Doamna Sofia Vicoveanca

28.Doamna Maria Ciobanu

29.Doamna Jessica Douglas Home

30.Domnul Dr. Horatiu Suciu

31.Domnul Radu Ghina

32. Domnul Stefano Ronca

Anul 2015

33.Dl Albert Roux

34.Doamna Cristina Popescu

35.PS Episcopul Vincențiu

36.Domnul Emil Hurezeanu

37.Domnul General bg Eugen Porojan

38.Domnul Tiberiu Soare

40.Domnul dr. Radu Dop

41.Domnul Traian Sârcă

42.Domnul Emil Simiu 

43.Domnul Adrian Silvan Ionescu

 

Anul 2016

44.Andrei Vandoros

45.Domnul Teodor Ilincai

46. Domnul Profesor Florin Stănică

47. Domnul John Florescu

 

Anul 2017

48.Domnul Sorin Alexandrescu

 

Anul 2018

49.Domnul Vasile Docea

50. Dl Ion Bogdan Lefter

 

Anul 2020

51.Dl. Leonard Popovici-Chelaru

 

Crucea Casei Regale a României

Medalia Custodele Coroanei române

Decorația Regala Nihil Sine Deo

Ordinul Carol I

×

Căutare